عقل و عشق

  به جای آنکه عاشقانه انتخاب کنیم

و بعدعاقلانه زندگی کنیم 

 

عاقلانه انتخاب کنیم و عاشقانه زندگی کنیم...

/ 0 نظر / 4 بازدید