درخت سالخورده

درخت هر چه سالخورده‌تر باشد

سترگ‌تر است و پر ارزش‌تر.


ریشه‌اش هرچه عمیق‌تر

پا در جاتر در برابر توفان.

 

شاخسارش هرچه انبوه‌تر

پناهش امن‌تر.


تنه‌اش هرچه به نیروتر

تکیه‌گاهی اطمینان‌بخش‌تر.


تاجش هرچه برتر

سایه‌اش دعوت‌کننده‌تر.


هر حلقه‌اش نشان نمایانی‌ست

 
از روزگاری که پس پشت نهاده

 

همچون چینی

بر چهره‌یی.

-

/ 7 نظر / 5 بازدید
نعیمه

امان از اون دستی که با تبرش؛ درخت سالخورده و جوان براش مهم نیست ................

انسان

[دست][گل]عالی[نیشخند]

انسان

[نیشخند][نیشخند]منم شما را لینک کردم[نیشخند][نیشخند]

ذکریا

الوارهای خوب آسان بدست نمی آیند. درختان ضخیم تر طوفانهای سهمگین تری را پشت سر نهاده اند

فاطمه

چشم هایم را می بندم گوش هایم را می گیرم زبانم را گاز می گیرم وقتی حریف افکارم نمی شوم چه درد ناک است فهمیدن