کمی به خود بیاییم

 

رجب گذشت و ما از خود نگذشتیم،

 

شعبان هم رسید ولی 

 

 ما هنوز  به خود نرسیدیم 

 

نکند رمضان بیاید و ما به خود نیامده

 

 باشیم !

 

/ 2 نظر / 16 بازدید
کبری

چه کسی می باشد که این نوشته ها ویا گفته ها را عملی کند اگر هم باشند عده ی نادری در این سرای هستی یافت می شوند