سنگدل

 

روزهایی که دلم شکسته بود یادحرف های پدر

ژپتو به پینوکیو افتادم که می گفت :

 

پینوکیو ! چوبی بمان ! آدمها سنگی اند ،

دنیایشان قشنگ نیست !

/ 1 نظر / 3 بازدید
نیکی

خیلی زیبا بود [گل] پینوکیو ... چوبی بمان.دنیای آدمها سنگیست ... [افسوس]