علم بهتر است یا ثروت

معلم پسرک را صدا زد تا انشایش را

با موضوع علم بهتر است یاثروت را بخواند

پسرک با صدای لرزان گفت ننوشته ام !

معلم با خط کش چوبی پسرک را تنبیه کرد

 و او را پایین کلاس پا در هوا نگه داشت

 پسرک در حالیکه دستهای قرمزو باد کرده اش را

 به هم می مالید زیر لب گفت: آری ثروت بهتر است

 چون اگر داشتم دفتری میخریدم و انشایم را می نوشتم

/ 8 نظر / 9 بازدید
نعیمه

امان از این قضاوت زود و گوش ندادن به دلیل اون کسایی که فک میکنیم خطا کردن[ابرو]

کامران

سلام خوشحال میشم اگه تشریف بیارید.آپم[گل][گل][گل][گل][گل][گل]

شکیبا

نه علم بهتر است نه ثروت.شعور مهم است.

نعیمه

خیلی زیبا بود ....[گل]

شکیبا

به نظرم حرف خودمو نقض کردم!هر سه تا مهمن.درواقع شعور رو به این خاطر مهم دونستم که رفتار اون معلم اذیتم کرد.

فاطمه

آخرین برگ سفرنامه ی باران این است که زمین چرکین است..