یک تصویر و کلی مفهوم

 

جمله پایین تصویر چقدر زیباست !!!

/ 7 نظر / 42 بازدید
چیچک

اگر هیچ بالا و پایین در زندگی خود............خود را مرده اند. [گل]

انسان

اگرآنهابلاوپاییندرزندگیشون... خط پایین را نمیدونم چیه....[نیشخند][گل]

انسان

اگرآنها بالاوپایین در زندگیشون.... خط پایین را بلد نیستم...[نیشخند][گل]

انسان

خط بعدش میشه ... شما مرده اید... وووووووووای فارسی شو در وب کوه استوار دیدم.....[قهقهه][قهقهه][قهقهه]تقلب....

انسان

[نیشخند]بفرمایید ترجمه را نوشتم...

شکیبا

سلام.چقدر جالب!من یه مدته دارم به همین موضوع فکر می کنم! با این تفاوت که به نظرم اگه زندگی فراز و نشیب نداشته باشه،ما مثل آب راکد میشیم.

کامران

سلام عزیز واقعا در زندگی بالا و پائین اگر نباشد یعنی تمام.بسیار جمله زیبا و اموزنده ی بود[دست][گل]