مگسی را کشتم

مگسی را کشتم

نه به این جرم که حیوان پلیدیست، بد، استو نه چون نسبت سودش به ضرر یک به صد استطفل معصوم به دور سر من می چرخیدبه خیالش قندمیا که چون اغذیه ی مشهورش، تا به آن حد، گَندَمای دو صد نور به قبرش باردمگس خوبی بودمن به این جرم که از یاد تو بیرونم کردمگسی را کشتم


مرحوم حسین پناهی

/ 1 نظر / 6 بازدید