بهانه های شیرازی:

خیلی وقت بود که تو وبلاگ طنز نگذاشته بودم . ظاهرا تقاضا برای این مطالب زیاد شده . شاید بتوان برای چند لحظه حتی اگه الکی هم باشه بتونیم دل خوش کنیم .

امروز میخواهیم به شیرازی ها کمی گیر بدیم یا بهتر بگم کمی  به دوستان  شیرازی خود (که خوشبختانه زیاد هم هستند ) کمی حال بدیم . اینم چند مورد از بهانه های شیرازی برای از زیر کار در رفتن :

 

بهانه های شیرازی:

 

حالو روز شنبه ای

حالو اول صبحی

حالو سر ظهری

حالو آخر شبی

حالو روز تعطیلی

حالو روز قتلی

حالو ماه رمضونی

حالو ماه محرمی

حالو تو ای گرموو

حالو تو ای سرموو

حالو ولش کن

حالو بیزو بری،بعد

حالو بیزو بییوی،بعد

 

/ 0 نظر / 6 بازدید