یک جک با نمک ابادانی دیگر (2 )

همانگونه که در مطلب قبلی (شماره 1 ) هم گفته بودم خواهش میکنم فقط به جک ها بخندید و بحثای قومی و ملیتی نکنید

 

یه آبادانیه و لره میرن شبونه یک دیوار رو خراب کنند

آبادانیه میگه تو چراغ رو بگیر من پتک میزنم.

آبادانیه پتک که میزده یک آجر می افتاده.

لره میگه بیا تو چراغ بگیر تا من پتک بزنم.

آبادانیه میره چراغ بگیره و لره با یک ضربه تمام دیوارو میریزه پایین 

آبادانیه میگه : ولک حال کردی کا؟!....اینطوری چراغ میگیرنا

 

/ 0 نظر / 6 بازدید