خانه یا راه , مسئله این است

 

خانه ام می گوید : ترک ام مکن

که گذشته ات در من نهفته است.

راه نیز می گوید: در پی من بیا که آینده ات منم .

اما من به خانه و راه می گویم :

مرا گذشته و آینده ای نیست .

اگر بمانم ، در ماندنم رفتن است

و اگربروم ، در رفتنم ماندن،

که تنها محبت و مرگ ،

 همه چیز را دگرگون تواند کرد.

 

/ 1 نظر / 15 بازدید
نعیمه

کاش فرصت محبت کردن و مهربانی را از دست ندهیم .....