بهترین بوته باش

 

اگر نمی توانی بلوطی بر فراز تپه ای باشی،

 بوته ای در دامنه ای باش

ولی بهترین بوته‌ای باش

 که در کناره راه می‌روید

اگر نمی‌توانی بوته‌ای باشی،

علف کوچکی باش و

 چشم‌انداز کنار شاه راهی را شادمانه‌تر کن

 

/ 0 نظر / 16 بازدید