نوستالوژی

    نوستالوژی یعنی انکار

 

    انکار زمان دردناک فعلی

/ 1 نظر / 3 بازدید
مهدخت

آدميان به لبخندی که بر لبها می نشانند به احساس خوبی که بر جا می نهند و به دردی که از يکديگر می کاهند می ارزند... و ما بودنشان را ميخواهيم چون وجودشان،زمين را زيباتر ميکند. پس هميشه باش...