قحطی عاطفه

ﻣﺘﺮﺳﮏ ﺭﺍ ﺩﺍﺭ ﺯﺩﻧﺪ ، ﺑﻪ ﺟﺮﻡ ﺩﻭﺳﺘﻲ ﺑﺎ


ﭘﺮﻧﺪﻩ…!

 

 
ﮐﻪ ﻣﺒﺎﺩﺍ ﺗﺎﺭﺍﺝ ﻣﺰﺭﻋﻪ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺑﻮﺳﻪ ﺍﻱ


ﻓﺮﻭﺧﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.

 

  ﺭﺍﺳﺖ ﻣﻴﮕﻔﺘﻲ ﮐﻪ ﺍﻳﻨﺠﺎ”ﻗﺤﻄﻲ


ﻋﺎﻃﻔﻪ”ﻫﺎﺳﺖ… …!!!

/ 1 نظر / 13 بازدید
مهدخت

این روزها حراج عاطفه های دروغیست قحطی را نمیدانم