عشق و تردید

از انسانها غمی به دل نگیر؛ زیرا خود نیز غمگین اند؛

با آنکه تنهایند ولی از خود می گریزند 

زیرا به خود و به عشق خود و به حقیقت خود شک دارند؛

پس دوستشان بدار اگر چه دوستت نداشته باشند . . .

/ 1 نظر / 11 بازدید
مهدخت

فقط باش... همين كه هستي كافيست... دور از من... بدون من... چه فرقي ميكند؟؟؟ گل ميخري،خوب است!براي من نيست!؟نباشد!!! ھمين که رختمان زير يك آفتاب خشك ميشود كافيست... دلخوشم به اين حماقت شيرين