زندگی چه میگوید

امروز که از خواب بیدار شدم از خودم پرسیدم :

زندگی چه می گوید؟

جواب را در اتاقم پیدا کردم:

سقف گفت: اهداف بلند داشته باش!

پنجره گفت: دنیا را بنگر!

... ساعت گفت: هر ثانیه با ارزش است!

آیینه گفت: قبل از هر کاری به بازتاب آن بیندیش!

تقویم گفت: به روز باش!

در گفت: در راه هدف هایت سختی ها را هُل بده و کنار بزن!

 زمین گفت: با فروتنی نیایش کن!

و در آخر، تخت خواب گفت: ولش کن بابا بگیر بخواب !!!/ 1 نظر / 18 بازدید