زندگی

 زندگی با همه وسعت خویش

 


محفل ساکت غم خوردن نیست

 


حاصلش تن به قضا دادن و افسردن نیست

 


اضطراب وهوس دیدن و نادیدن نیست

 


زندگی جنبش جاری شدن است

 


زندگی کوشش و راهی شدن است

 


از تماشاگه آغازحیات تا به جایی که

 خدا می داند.

 


زندگی چون گل سرخی   است پر از خار و پر

 از برگ و پر از عطر لطیف

/ 0 نظر / 12 بازدید