سخنان جالب از پروفسور حسابی

انسان عاشق زیبایی نمی شود

 بلکه آنچه عاشقش می شود در نظرش زیباست!

 

انسان های بزرگ دو دل دارند؛

 دلی که درد می کشد و پنهان است

و دلی که میخندد و آشکار است.
/ 2 نظر / 16 بازدید
انسان

بیت 4 بامن جوره[گل]بسیار عالی[دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][هورا][هورا][هورا][هورا][هورا]