برگزیده ششمین جشنواره دوسالانه عکس مستند ونکور کانادا
این تصویر منجر به سکوت یک دقیقه ای هیئت داوری شد.