شرح عکس : آشتی با طبیعت

به مناسبت فرا رسیدن هفته منابع طبیعی

و 15 اسفند روز درختکاری