خدای من!

خواندمت، پاسخم گفتی

از تو خواستم، عطایم کردی

به سوی تو آمدم

 آغوش رحمت گشودی

به تو تکیه کردم، نجاتم دادی

به تو پناه آوردم

 کفایتم کردی

خدایا!

از خیمه‌گاه رحمتت بیرونمان نکن.

از آستان مهرت نومیدمان مساز.

آرزوها و انتظارهایمان را به حرمان مکشان.

از درگاه خویشت ما را مران.

ای خدای مهربان!

بر من روزی حلالت را وسعت ببخش

و جسم و دینم را سلامت بدار

و خوف و وحشتم را

به آرامش و امنیت مبدل کن

و از آتش جهنم رهایم ساز.