به مناسبت روزهای پایانی ماه مبارک رمضان  شعر  ذیل

 خالی از لطف نیست

 

ای خدا Windows دل را باز کن

یک Print از رحمتت آغاز کن .

Option غم را خدایا On مکن

فایل اشکم را خدایا Run مکن.

نام تو Password درهای بهشت

آدرس Email سایت سرنوشت.

ای خدا حرف دلم با کی زنم

Help میخواهم که F1 میزنم.

 refresh این دل به الطاف تو است

 save انعامش دراین ماه نواست.

 با  clear کردن ذهن ازگناه

ما به تومی آوریم عذر وپناه.

ای خدا این کهنه دل format نما

ازخود وقرآن مکن ما را جدا .