خواهش میکنم فقط به جک ها بخندید و بحثای قومی و ملیتی نکنید هممون ایرانی هستیم فارغ از فارس و ترک و لر و گیلک و ...

یه باربه یه آبادانی و اصفهانی وتهرانی می گن که کی ماهی بزرگتر گرفته.اصفهانی میگه من ماهی ۱۸ متری گرفتم. تهرانی میگه۱۹متری.آبادانی میگه۱۰متری.بهش میگن اینکه از همه کوچیکتره.میگه:ولک چشاش اینقدره……

 

 

یک دفعه به یه آبادانی می گن با مخابرات جمله بساز آبادانی گفت مخا برات برقصم

 

 

از یه آبادانی می پرسندجمعیت آبادان چندنفره؟میگه ولله بادهاتهای اطرافش ۶۰-۷۰میلیونی میشه