کاریکاتور زیبا برنده جشنواره کاریکاتور برلین از مهر مادری